Τηλ.: +30 25510 30617

Μεταφράσεις

Kammi, C. (1997). Για μια αναμόρφωση της προσχολικής εκπαίδευσης (μετάφραση Κ. Κεδράκα). Αθήνα: Πατάκης.

Biber, B. (1996). Η προσέγγιση της παιδαγωγικής σχολής Bank Street στην προσχολική εκπαίδευση, (μετάφραση Κ. Κεδράκα, Τ. Αρβανίτη-Παπαδοπούλου και Ε. Κουτσουβάνου). Αθήνα: Οδυσσέας.