Τηλ.: +30 25510 30617

Συλλογικοί τόμοι

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

Κεδράκα, Κ. (2016). Φύλο και Επαγγελματική Ανάπτυξη στο χώρο των Βιοεπιστημόνων: Απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Στον τιμητικό τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Μ. Κασσωτάκη: Σύγχρονα θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής (επιμ. Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Α. Ασβεστάς, Γ. Κουμουνδούρου, Αικ. Μυλωνά-Κακαβά), 198-228. Αθήνα: Γρηγόρης.

Κεδράκα, Κ. (2015). Η  Μικροδιδασκαλία ως Εργαλείο Εκπαίδευσης των Βιοεπιστημόνων -Μελλοντικών Εκπαιδευτικών: Απόψεις των Φοιτητών του  Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Στον χαριστήριο τόμο στον Ομότιμο Καθηγητή Δ. Χατζηδήμου: Μελετήματα και Ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, (επιμ. Κ. Μπίκος και Ε. Ταρατόρη), 227 – 246. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Κεδράκα, Κ. (2011). Εκπαιδεύοντας αρχάριους εκπαιδευτές ενηλίκων στη Θράκη: Αξιολόγηση ενός Σεμιναρίου. Στο: Α. Παπασταμάτης, Ε. Βαλκάνος, Ε. Πανιτσίδου & Γ. Ζαρίφης (επιμ) (2011). ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, 97-109. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κεδράκα, Κ. (1997).  Η ιστορία του Λευτέρη. Στο: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνής Αμνηστία –Ελληνική Επιτροπή,  59-63. Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας,1997.