Τηλ.: +30 25510 30617

Σχολικά βιβλία

Συγγραφή Σχολικών Βιβλίων για την εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στη Δημόσια Εκπαίδευση

Συμμετοχή στην ομάδα σύνταξης των ακόλουθων:

Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΠ για την εφαρμογή του θεσμού στην Εκπαίδευση (2001). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Τομέας ΣΕΠ.

«Ετοιμάζομαι για τη ζωή» (α’ Εκδ., 2000). Βιβλίο ΣΕΠ για τους μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

«Σπουδές μετά το Γυμνάσιο» (α’ Εκδ., 2000). Πληροφοριακός Οδηγός ΣΕΠ για τους μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

«Σχεδιάζω το μέλλον μου» (α’ Εκδ., 2000). Βιβλίο ΣΕΠ για μαθητές της Α’ τάξης Ενιαίου Λυκείου και του αντίστοιχου υποστηρικτικού Βιβλίου για τον Καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

«Σπουδές μετά το Λύκειο» (α’ Εκδ., 2000), Πληροφοριακός Οδηγός ΣΕΠ για τους μαθητές όλων των τάξεων Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Βιβλίο ΣΕΠ για τον μαθητή Α’ Ενιαίου Λυκείου και του αντίστοιχου υποστηρικτικού Βιβλίου για τον καθηγητή (1998). Αθήνα: ΟΕΔΒ.