Τηλ.: +30 25510 30617

Επίβλεψη διατριβών

Επίβλεψη 3 μεταδιδακτορικών ερευνών

Επίβλεψη 4 διδακτορικών διατριβών

Συμμετοχή σε 9 Τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές διδακτορικών διατριβών

Συμμετοχή σε 6 Επταμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης διδακτορικών διατριβών

Επίβλεψη πάνω από 140 μεταπτυχιακών διπλωματικών διατριβών

Επίβλεψη 8 προπτυχιακών εργασιών