Τηλ.: +30 25510 30617

Μονογραφίες

Γαλατά, Π-Β., Βεργίδης, Δ., Δακοπούλου, Α., Καλογρίδη, Σ., Κεδράκα, Κ., &  Τσιμπουκλή, Α. (2017). Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Π-Β. Γαλατά Επιμ). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Κεδράκα, Κ. & Φίλλιπς, Ν. (2017). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Κεδράκα, Κ. (2017). Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην Ελλάδα. Η επαγγελματική τους ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Κεδράκα, K. & Γκοτζαρίδης, X. (2016).  Διδακτικός και Επαγγελματικός Σχεδιασμός στις Βιοεπιστήμες. ISBN: 9786185135041. Αθήνα: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σία.

Κεδράκα, Κ. (2014α). Μονογραφίες Αποφοίτων των Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Ξάνθη: ΔΠΘ-ΔΑΣΤΑ. http://career.duth.gr

Κεδράκα, Κ. (2013α). Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας. Εκπαιδευτικό Υλικό στο πλαίσιο της Πράξης ‘Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας’.  Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο: www.kdvm.gr/

Κεδράκα, Κ. (2013β). Επαγγελματική Ενεργοποίηση Ανέργων Γυναικών. Εκπαιδευτικό Υλικό στο πλαίσιο της Πράξης ‘Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας’. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο: www.kdvm.gr/

Κεδράκα, Κ. (2009). Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην Ελλάδα: εξέλιξη, αναζητήσεις, προβληματισμοί. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

Κεδράκα, Κ. (2008α). Μεθοδολογία λήψης συνέντευξης. Στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: www.adulteduc.gr/

Κεδράκα, Κ. (2008β). Μεθοδολογία παρατήρησης. Στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: www.adulteduc.gr/

Κεδράκα, Κ. (2007α). Οδηγός  Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για τον/την Σύμβουλο Νέων. Η Στήριξη Ατόμων που Έχουν Εγκαταλείψει την Εκπαίδευση (συγγραφή και επιστημονική επιμέλεια). Στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL, ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ,  ΜΕΤΡΟ 1.1: Διευκόλυνση Της Πρόσβασης Και Της Επιστροφής Στην Αγορά Εργασίας, ΕΡΓΟ: «Επί Τροχών: Επόμενη Στάση Αγορά Εργασίας». Αθήνα, Δεκέμβριος 2007.

Τελιοπούλου, Κ., Κεδράκα, Κ., Αλμπάνη, Ζ., Μουτοπούλου, Ν., Τρουμπετάρη, Χ., Χατζητοφή, Λ., Wielputz, R., Barnes, A. (2007α). Δημιουργία του Εργαλείου Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας ΔΙΑΠΛΟΥΣ, (ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά) στο πλαίσιο του Leonardo da Vinci (2003-06).

Κεδράκα, Κ. (2007β). Η επιχειρηματικότητα ‘ανοίγει’ επαγγελματικές προοπτικές στους νέους. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας. 2007. Στο: http://career.duth.gr/

Κεδράκα, Κ. (2007γ). Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους και Νέες που αναζητούν την πρώτη τους εργασία.  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας. 2006.  Και στο: http://career.duth.gr/

Τελιοπούλου, Κ., Κεδράκα, Κ., Αλμπάνη, Ζ., Μουτοπούλου, Ν., Τρουμπετάρη, Χ., Χατζητοφή, Λ., Wielputz, R., Barnes, A. (2007δ). Οδηγός για τον/την Σύμβουλο. Μεθοδολογία δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας (Συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα του Οδηγού και Εξωτερική Εμπειρογνώμων -Σύμβουλος). Στο πλαίσιο του Έργου: ΔΙΑΠΛΟΥΣ, Leonardo de Vinci II. Αθήνα: ΙΕΚΕΠ, 2007 (ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά).

Kedraka, K. (2006). Adults In A Life Long Guidance ApproachNEWSLETTER OF FEDORA: Webpage:  http://careers.nuim.ie/about/documents/English06.pdf. Spring 2006

Σιδηροπούλου, Δ., Μαργαρίτης, Δ., & Κεδράκα, Κ. (2003). Άτομα με Μεσογειακή Αναιμία. Σπουδές & Επάγγελμα. Αθήνα: DEMO ABEE.

Κάντας, Α., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν., &  Κεδράκα, Κ. (2001).  Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου: «Τεστ εργασιακών αξιών».  Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κανελλοπούλου, Κ., & Κεδράκα, Κ. (2000). Φύλο και Επαγγελματικές Επιλογές. Υλικό ευαισθητοποίησης για νέους-νέες (Ελληνικά & Αγγλικά)., Αθήνα: ΙΕΚΕΠ.

Κεδράκα, Κ., & Τσαγκαράκης, Μ. (2000). Γονείς: όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. YΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κεδράκα, Κ. (2000).  Οδηγός του Εργοδότη για τα  Άτομα που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: 2000. Και στην ιστοσελίδα: http://sep.pi-schools.gr

Κεδράκα, Κ., Κρασσάς, Σ., Παύλου, Γ., Καραμέτου, Ε., & Ζαχαροπούλου, Κ. (2000). Βοήθημα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την Επαγγελματική Συμβουλευτική των Ατόμων που Κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό (επιμ. Κ. Ζαχαροπούλου). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αθήνα: 2000. Και στην ιστοσελίδα: http://sep.pi-schools.gr/.

Τελιοπούλου, Κ., Καραµανιάν, Α., & Κεδράκα, Κ. (2000α). Μελέτη της επαγγελματικής προετοιμασίας και ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό: η περίπτωση των φυλακισμένων, αποφυλακισμένων  και ανήλικων παραβατών (επιμέλεια: Κ. Κεδράκα). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Αθήνα: 2000. Και στην ιστοσελίδα: http://sep.pi-schools.gr/

Τελιοπούλου, Κ., Καραµανιάν, Α., & Κεδράκα, Κ. (2000β). Μελέτη της επαγγελματικής προετοιμασίας και ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό: η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας, (επιμέλεια: Κ. Κεδράκα). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Αθήνα: 2000. Και στην ιστοσελίδα: http://sep.pi-schools.gr/.