Τηλ.: +30 25510 30617

Μονογραφίες

Γαλατά, Π-Β., Βεργίδης, Δ., Δακοπούλου, Α., Καλογρίδη, Σ., Κεδράκα, Κ., &  Τσιμπουκλή, Α. (2017). Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Π-Β. Γαλατά Επιμ). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Κεδράκα, Κ. & Φίλλιπς, Ν. (2017). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Κεδράκα, Κ. (2017). Εκπαιδευτές Ενηλίκων στην Ελλάδα. Η επαγγελματική τους ανάπτυξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

Κεδράκα, K. & Γκοτζαρίδης, X. (2016).  Διδακτικός και Επαγγελματικός Σχεδιασμός στις Βιοεπιστήμες. ISBN: 9786185135041. Αθήνα: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σία.

Κεδράκα, Κ. (2013β). Επαγγελματική Ενεργοποίηση Ανέργων Γυναικών. Εκπαιδευτικό Υλικό στο πλαίσιο της Πράξης ‘Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας’. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο: www.kdvm.gr/

Κεδράκα, Κ. (2008α). Μεθοδολογία λήψης συνέντευξης. Στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: www.adulteduc.gr/

Κεδράκα, Κ. (2008β). Μεθοδολογία παρατήρησης. Στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: www.adulteduc.gr/

Κεδράκα, Κ. (2007). Οδηγός  Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για τον/την Σύμβουλο Νέων. Η Στήριξη Ατόμων που Έχουν Εγκαταλείψει την Εκπαίδευση (συγγραφή και επιστημονική επιμέλεια). Στο πλαίσιο της ΚΠ EQUAL, ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ,  ΜΕΤΡΟ 1.1: Διευκόλυνση Της Πρόσβασης Και Της Επιστροφής Στην Αγορά Εργασίας, ΕΡΓΟ: «Επί Τροχών: Επόμενη Στάση Αγορά Εργασίας». Αθήνα, Δεκέμβριος 2007.

Τελιοπούλου, Κ., Κεδράκα, Κ., Αλμπάνη, Ζ., Μουτοπούλου, Ν., Τρουμπετάρη, Χ., Χατζητοφή, Λ., Wielputz, R., Barnes, A. (2007α). Δημιουργία του Εργαλείου Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας ΔΙΑΠΛΟΥΣ, (ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά) στο πλαίσιο του Leonardo da Vinci (2003-06).

Κάντας, Α., Μπεζεβέγκης, Η., Γιαννίτσας, Ν., &  Κεδράκα, Κ. (2001).  Κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου: «Τεστ εργασιακών αξιών».  Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κανελλοπούλου, Κ., & Κεδράκα, Κ. (2000). Φύλο και Επαγγελματικές Επιλογές. Υλικό ευαισθητοποίησης για νέους-νέες (Ελληνικά & Αγγλικά)., Αθήνα: ΙΕΚΕΠ.

Κεδράκα, Κ., & Τσαγκαράκης, Μ. (2000). Γονείς: όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. YΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.