Τηλ.: +30 25510 30617

Μεταπτυχιακά προγράμματα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκά έτη  2019-20, 2020-21 & 2021-22

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων: «Παιδαγωγική», «Εκπαίδευση Ενήλικων» και «Ακαδημαϊκές κι Επαγγελματικές Δεξιότητες  Βιοεπιστημόνων» του ΜΠΣ: «Διδακτική των Βιοεπιστημών». Συντονίστρια των μαθημάτων: «Παιδαγωγική» και  «Εκπαίδευση Ενήλικων».

Ακαδημαϊκά έτη  2016-17 και 2017-18

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Συμμετοχή στη διδασκαλία των μαθημάτων: «Παιδαγωγική», «Εκπαίδευση Ενήλικων» και «Ακαδημαϊκές κι Επαγγελματικές Δεξιότητες  Βιοεπιστημόνων» του ΜΠΣ: «Η Διδακτική των Βιοεπιστημών». Συντονίστρια των μαθημάτων: «Παιδαγωγική» και  «Εκπαίδευση Ενήλικων» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Επίβλεψη τεσσάρων (4) μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Ακαδημαϊκά έτη  2013-14, 2014-15,  2015-16  & 2016-17

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος: «ΜΜΒΓ 106 – Ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Complementary Skills)» του ΜΠΣ: «Μεταφραστική Έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική». Συντονίστρια του μαθήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Ακαδημαϊκό έτος 2015-16, 2016-17 και 2017-18

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Συμμετοχή στη διδασκαλία και Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη του μαθήματος: «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΜΠΣ: «Ψυχοπαιδαγωγικές διδακτικές, διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Επιστήμες της Αγωγής». Επίβλεψη πέντε (5) μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Ακαδημαϊκό έτος 2014-15

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος: «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του ΜΠΣ: «ΠΕΓΑ-Νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρίες. Η περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης».

Ακαδημαϊκά έτη  2014-15,  2015-16, 2016-17 και 2017-18

Τμήμα Ιατρικής. Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος: «Σχεδιασμός της διπλωματικής εργασίας» του ΜΠΣ: «Κοινωνική Ψυχιατρική» του Τμήματος Ιατρικής –Τομέα  Ψυχιατρικής (Κ. Ε: 80218). Επίβλεψη μίας (1) μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ακαδημαϊκά έτη  2005-06 έως  2017-18

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης Εκπαίδευση Ενηλίκων ως μέλος ΣΕΠ στη ΘΕ ΕΚΕ 50  (Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Αυτόνομη διδασκαλία ως διδάσκουσα Τμήματος στη ΘΕ «Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και ως διδάσκουσα ΣΕΠ σε ηλεκτρονικό τμήμα στην ΕΚΠ64 το 2017-18. Επίβλεψη 63 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.