Τηλ.: +30 25510 30617

Επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά μετά από κρίση

Tzovla, E., Kedraka, K., & Lavidas, K. (2022). Investigation of in-service Elementary School teachersʼ self-efficacy in teaching biological concepts. Hellenic Journal of Phycology [in press]

Tsiakiri, A., Vlotinou, P., Kedraka, K., Tsiptsios, D., Karatzetzou, S., Mitsou, L., Tsamakis, K., Kitmeridou, S., Nikova, A., Aggelousis, N., & Vadikolias, K. (2022). Remote Learning for Adults with Mild Cognitive Impairment in the New Landscape of COVID-19 Restrictions. Advances in Social Sciences Research Journal, 9(6). DOI:10.14738/assrj.96.12595

Kedraka Katerina, Kaltsidis Christos, Raikou Natassa, & Karalis Thanassis, (2022). Considerations for University Pedagogy: Distance Learning One Year After the Covid-19 Pandemic Outbreak. Journal of Education and Training Studies, 10(3). doi:10.11114/jets.v10i3.5445

Asimakopoulos, G., Karalis, Th., & Kedraka, K. (2021). The Role of Centers of Teaching and Learning in Supporting Higher Education Students Learning. Journal of Higher Education Theory and Practice, 21(13), 69-77. DOI:https://doi.org/10.33423/jhetp.v21i13.4789

Tzovla, E., Kedraka, K., & Lavidas, K. (2021a). Investigation of in-service Elementary School teachersʼ self-efficacy in teaching biological concepts. Educational Practice and Theory [in press]

Tzovla, E., & Kedraka, K. (2021).  Exploring teachers’ views on the impact of an Online Distance Learning Course on their self-efficacy Beliefs. International Journal Learning and Development, 11(3), 1-16. doi:10.5296/ijld.v11i3.18563. URL: https://doi.org/10.5296/ijld.v11i3.18563

Tzovla, E., Kedraka, K., Karalis, T., Kougiourouki, M., & Lavidas, K. (2021). Effectiveness of In-Service Elementary School Teacher Professional Development MOOC: An Experimental Research. Contemporary Educational Technology, 13(4), ep324. https://doi.org/10.30935/cedtech/11144

Kaltsidis, Ch. Orfanidou, C. Kedraka, K. & Karalis, Th. (2021). Faculty Views, Practices, and Priorities for Training and Professional Development: A Case Study in Two Greek Peripheral Universities. Mediterranean Journal of Education, 1(1). DOI: https://doi.org/10.26220/mje.3586. https://pasithee.library.upatras.gr/mje/issue/view/379.

Kaltsidis, C., Kedraka, K., & Grigoriou, M. (2021). TRAINING HIGHER EDUCATION BIOSCIENCE    STUDENTS WITH VIRTUAL REALITY SIMULATOR. European Journal of Alternative Education Studies, 6(1), 138-150. DOI: 10.46827/ejae.v6i1.3748. Available on-line at: www.oapub.org/edu

Karakitsiou, G, Tsiakiri, A. & Kedraka, K. (2021). Investigating the Effects of Sociodemographic Characteristics on Psychological Factors That Impact on Educational Process of Adult Learners in Second Chance Schools in Greece. Review of European Studies, 13(2). doi: 10.5539/res.v13n2p122URL: https://doi.org/10.5539/res.v13n2p122

Tzovla, E., Kedraka, K., & Kaltsidis, C. (2021). Investigating In-service Elementary School Teachers’ Satisfaction with Participating in MOOC for Teaching Biological Concepts. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 17(3), em1946. https://doi.org/10.29333/ejmste/9729

Καραλής, Θ., Κεδράκα, Κ., Ράικου, Ν., & Καλτσίδης, Χ. (2021). Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην εποχή της COVID-19: Απόψεις και συναισθήματα φοιτητών για τη μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 48, 101-141.

Tzovla, E. & Kedraka, K. (2020a). Personal biology teaching efficacy beliefs and biology teaching outcome expectancy of in-service elementary teachers. European Journal of Education Studies, 7(10), 143-159. DOI: http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i10.3286

Tzovla, E., & Kedraka, K. (2020b). Teaching Biology in Primary Education. International Journal of Educational Technology and Learning, 8(2), 91-97. https://doi.org/https://doi.org/10.20448/2003.82.91.97

Kedraka, K. (2020). Students’ Values and Ethical Concerns in a Biosciences’ Course in Higher Education. Open Journal of Philosophy, 10, 469-481. https://doi.org/10.4236/ojpp.2020.104033

Raikou, N., Kaltsidis, C., Kedraka, K., & Karalis, Th. (2020). Teaching in Times of COVID-19 Pandemic in Two Peripheral Greek Universities: Lessons Learned from Students’ Experiences and Opinions. Research Journal of Education, 6(8), 135-143, 2020. DOI: https://doi.org/10.32861/rje.68.135.143

Tzovla, E., & Kedraka, K. (2020c). The Role of the Adults’ Educator in Teacher Training Programs, American Journal of Education and Learning, 5(2) ,152-158. DOI: 10.20448/804.5.2.152.158

Kedraka, K. & Kaltsidis, Chr. (2020). EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON UNIVERSITY PEDAGOGY: STUDENTS’ EXPERIENCES AND CONSIDERATIONS. European Journal of Education Studies, 7(8), 17-30. DOI: 10.46827/ejes.v7i8.3176

Gougoulakis, P., Kedraka, K., Oikonomou, A., & Anastasiades, P. (2020). Teaching in Tertiary Education – A reflective and experiential approach to University Pedagogy. ACADEMIA, 20-21, 101-137. DOI: https://doi.org/10.26220/aca.3443

Rotidi G., Kedraka K., Frementiti EM., Kaltsidis C. (2020). University Pedagogy in Greece: Pedagogical Needs of Greek Academics from Ionian University. In: Α. Kavoura, E.  Kefallonitis,  P. Theodoridis (eds), Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-36126-6_81

Koufaki, I., Kedraka, K., Ierodiakonou-Benou, I., & Samakouri, M. (2019). Parental Experiences with Duchenne Muscular Dystrophy: Feelings of loss and Empowerment. International Journal of Academic Research in Psychology, 6(1), 17-30.   http://dx.doi.org/10.6007/IJARP/v6-i1/6393.

Καρυώτου, Μ., & Κεδράκα, Κ. (2019). «Eνηλικιότητα», όπως οριοθετείται από τους Malcom Knowles, Jack Mezirow και Paulo Freire. Σημεία σύγκλισης & διαφοροποίησης. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 7(3), 64-75.

Τσιακίρη, Α., Καρακίτσιου, Γ., & Κεδράκα, Κ. (2019). Διερεύνηση του ψυχολογικού παράγοντα της ντροπής στους εκπαιδευόμενους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 44, 46-55.

Kedraka, Κ. (2018). Student Run Biology Workshop: An Educational and Transformative experience in Biosciences. International Journal of Learning and Development, 8(3), 152-164.  doi:10.5296/ijld.v8i3.13544

Κεδράκα, Κ., & Σιδηροπούλου, Κ. (2018). “Είναι όλοι χαρούμενοι που η γιαγιά πάει στο σχολείο!” Εκπαίδευση Ενηλίκων, 42, 12-22.

Philips, Ν., Kedraka, Κ., & Tsiboukli, Α. (2018). Learning Experiences of post graduate students completing a course at the Hellenic Open University.  International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 5(1), 63-69. http://ijires.org/index.php/issues

Τζοβλά, Ε., & Κεδράκα, Κ. (2018). Η σημασία του συμμετοχικού κλίματος μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 40, 41-48.

Kedraka, K., Phillips, N., & Tsiboukli, A. (2018). Stress and Attitude Change amongst Greek postgraduate students in Adult Education Master Degree Programme at the Hellenic Open University.  International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 5(1), 2349–5219. http://ijires.org/index.php/issues

Kedraka, Κ., & Kourkoutas Y. (2018). Debates in Teaching Bioethics. Journal of Curriculum and Teaching, 7(1), 32-41. doi:10.5430/jct.v7n1p32

Βογιατζή, Ε., & Κεδράκα, Κ. (2017). Η σημασία της άτυπης μάθησης για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας, Εκπαίδευση Ενηλίκων, 39, 40-46.

Τζοβλά, Ε., & Κεδράκα, Κ., (2018). Η σημασία του συμμετοχικού κλίματος μάθησης στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 40, 41-48.

Kedraka, K., & Rotidi, G. (2017). University Pedagogy: A New Culture is Emerging in Greek Higher Education. International Journal of Higher Education, 6(3), 147 – 153. URL: https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n3p147

Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2017).  Transformative Experiences of Female Adult Educators in Greek Academia: Gender Free or Not?.  Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 5(1), 39-49.  URL: http://dx.doi.org/10.6007/MAJESS/v5-i1/3017

Κεδράκα, Κ., & Ρωτίδη, Γ. (2017). Βιοεπιστήμη και Βιοηθική υπό το πρίσμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων: η κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση του P. Jarvis και η προσωπο-κεντρική θεωρία του C. Rogers για την εκπαίδευση του Βιοεπιστήμονα ως «προσώπου», Εκπαιδευτικός Κύκλος, 5(1), 48-68,  ISSN:2241-4576. http://www.educircle.gr

Κεδράκα, Κ. & Στάικου, Ζ. (2017).   Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστριών: Ανάγκη ή Πρόκληση; Mare Ponticum, 6, 38-49.  Στο:http://mareponticum.bscc.duth.gr/vol_6.htm  ISSN:2241-9292

Κεδράκα, Κ. & Πετράκης, Α. (2016). Αποτύπωση απόψεων εκπαιδευτικών για την επιμόρφωσή τους στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, 13, 117-136. Στο:  http://periodiko.inpatra.gr,

Κεδράκα, Κ., Φαλάγγα Κ., & Καλτσίδης, Χ. (2016). Mετάβαση σε πανεπιστημιακές σπουδές στο πεδίο των Βιοεπιστημών: τα συναισθήματα των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 4(2), 23-40,  ISSN:2241-4576. http://www.educircle.gr

Kedraka, K., Linara K., & Mandala, E.A. (2016).  Bioscientists in Greece: To Be Or Not To Be A Teacher? International Journal of Human Resource Studies, 6(3), 32-24. doi:10.5296/ijhrs.v6i3.9915.

Κεδράκα, Κ., & Πετράκης, Α. (2015). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Μια υπόθεση Εκπαίδευσης Ενηλίκων(;). ΕΛΕΣΥΠ, 106, 36-48.

Τσιώλη, Μ.,  & Κεδράκα, Κ. (2015). Λογοτεχνία και Κριτικός Στοχασμός. Mare Ponticum, 5, 51-63.  Στο:http://mareponticum.bscc.duth.gr/archive.htm ISSN:2241-9292.

Κεδράκα, Κ. (2014). Η επαγγελματική ανάπτυξη των Βιοεπιστημόνων: Η περίπτωση των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 2(1), 65-86,   ISSN:2241-4576.  Στο:  http://www.educircle.gr

Τsoutsa, S.,  Kedraka, K., &  Papastamatis, A. (2013). Secondary education Greek philologists as adult learners on ICT. Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 2(2013), 47-54.  ISSN 2308-0876. In:   http://hrmars.com/index.php/journals/detail/13/

Κεδράκα, Κ. (2013). Η Εκπαίδευση ως προοπτική εργασίας κατά την επαγγελματική απορρόφηση των Βιοεπιστημόνων  στην Ελλάδα. ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, 148, 88-112.

Τσούτσα, Σ. & Κεδράκα, Κ. (2013). Παράγοντες που επηρεάζουν τους φιλολόγους στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ μετά την επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες ανά ειδικότητα: H περίπτωση των φιλολόγων του Ν. Καβάλας.  Εκπαιδευτικός Κύκλος, 1(2),  93-110, ISSN:2241-4576. Στο: http://www.educircle.gr/

Κεδράκα, Κ. (2011). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως πλαίσιο εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης για τους θαλασσαιμικούς. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 24, 17-23, 2011.

Kedraka, K., (2010). Job Skills: What Gender Are They? Journal US-China Education Review, Vol.7, No.4, 1-11, 2010, ISSN1548-6613, United States, David Publishing Company, Chicago, IL, USA.

Κεδράκα, Κ. (2009α). Μελέτη αποτύπωσης της επισκεψιμότητας των φοιτητών του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ΔΠΘ στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας ΔΠΘ της  Αλεξανδρούπολης από το 2004 μέχρι το 2009. ΚΙΝΗΤΡΟ, 10, 115-133.

Κεδράκα, Κ. (2009β). Πιλοτικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Θράκη: Μια καλή πρακτική αποκέντρωσης από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 17, 25-28, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2008α). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οριοθετώντας το πεδίο. ΚΙΝΗΤΡΟ, 9, 43-54. Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2008β). Προώθηση της  ισότητας των φύλων στην εργασία, όπως αποτυπώνεται στο σχολικό εγχειρίδιο  του μαθήματος «Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα  Ηλεκτρονικών» των ΕΠΑ.Λ., ΕΛΕΣΥΠ, 84-85, 118-124. Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2007). Προσδοκίες, απόψεις κι αιτήματα  για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στη Β. Ελλάδα, ΚΙΝΗΤΡΟ, 8, 71-82.

Σιδηροπούλου, Δ., Μαργαρίτης, Δ., & Κεδράκα, Κ. (2003). Επαγγελματική Ανάπτυξη των Ατόμων με Θαλασσαιμία. Νέα Παιδεία, 107, 160-179. Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2003).  Οι εργασιακές αξίες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, 30, 34-41. Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2000).  Η εργασία και οι επαγγελματικές αξίες στο σύγχρονο κόσμο, Νέα Παιδεία, 95, 155-163. Αθήνα.

Κάντας, Α., Παύλου, Γ., Καρακατσάνη, Ε., & Κεδράκα, Κ. (1997).  Η Σύμπτωση Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Ιδανικού Επαγγελματικού Τύπου στους Έλληνες Εκπαιδευτικούς. Νέα Παιδεία,  82,  129-140.  Αθήνα.