Τηλ.: +30 25510 30617

Επιμέλειες

Κεδράκα, Κ. (επιμ.) (2016). ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?. Αλεξανδρούπολη: Δ.Π.Θ. Στο: http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/praktika/praktika2016.pdf

Καμπάνταης, Χ. Πουρνάρας, Ι, & Χαμζαδάκη, Γ. (2016). Δάσκαλοι και Συμβουλευτική: Μια σχέση με απαιτήσεις (Κ. Κεδράκα επιμ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ.

Ρήγας, Α., Κεδράκα, Κ., Τσιτσής, Δ., Κουνής, Σ., Ανδρεάδου, Ο. & συνεργάτες, (2015). Μελέτη απορρόφησης των αποφοίτων ΔΠΘ, (Κ. Κεδράκα, Επιμ). Ξάνθη: ΔΠΘ-ΔΑΣΤΑ. Στο: http://career.duth.gr/portal/

Ταλιαδούρου, Α. (2008). Ενεργή Εμπλοκή και Ενδυνάμωση των Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων. Οδηγός Καλών Πρακτικών (Κ. Κεδράκα επιμ). Στο πλαίσιο του Έργου: “Επί Τροχών: Επόμενη στάση αγορά εργασίας”, της ΚΠ EQUAL. Αθήνα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΙΕΚΕΠ).

Τελιοπούλου, Κ., Καραµανιάν, Α., & Κεδράκα, Κ. (2000α). Μελέτη της επαγγελματικής προετοιμασίας και ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό: η περίπτωση των φυλακισμένων, αποφυλακισμένων και ανήλικων παραβατών (Κ. Κεδράκα επιμ). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τελιοπούλου, Κ., Καραµανιάν, Α., & Κεδράκα, Κ. (2000β). Μελέτη της επαγγελματικής προετοιμασίας και ένταξης των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό: η περίπτωση της μουσουλμανικής μειονότητας (Κ. Κεδράκα επιμ). Αθήνα: ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.