Τηλ.: +30 25510 30617

Βιογραφικό

Κεδράκα Κατερίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τηλέφωνο γραφείου:  25510-30617 (και φαξ)     

e-mail      kkedraka@mbg.duth.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Τομέα  Ψυχολογίας). Θέμα διατριβής: «Ψυχολογική Αξιολόγηση Σύγχρονων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων».

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.  ΠΜΣ: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ειδίκευση στην Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Υλικού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών στη Συμβουλευτική και   τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας

Πτυχίο Παιδαγωγικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μάρτιος 2019: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

Ιανουάριος 2018: Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Ιούνιος 2014: Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Ιούνιος 2010:  Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα

2012-13: Εκλογή κι υπηρεσία ως Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου.

2004-2010: Απόσπαση από τη Δημόσια Α/θμια Εκπαίδευση στοΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης Αλεξανδρούπολης.

1997- 2002: Απόσπαση από τη Δημόσια Α/θμια Εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στον  Τομέα  του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ),

2001: Ορισμός από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως αναπληρωματικό μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΠ (Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

1987 – 2012:  Υπηρεσία στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1983 – 1987:   Υπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΠΘ

2022:  Νέα εκλογή ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Διδακτικής κι Επαγγελματικής Ανάπτυξης των  Βιοεπιστημόνων».

2022:  Ανανέωση της θητείας ως Συντονίστριας του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο ΔΠΘ.

2022: Ορισμός με Απόφαση της Συγκλήτου ΔΠΘ ως Συντονιστική-Εκπαιδευτική Υπεύθυνη του ΚΕΔΙΒΙΜ -ΔΠΘ.

2022:  Ορισμός ως Επιστημονικά και ιδρυματικά Υπεύθυνης της Πράξης με τίτλο: «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5164470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».

2020-21: Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης: «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής των μελών ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών» Έργο ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5049548 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020.

2021:  Ανανέωση της θητείας ωςΜέλους του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας.

2019 –   Ορισμός ως Συντονίστριας του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΔΠΘ.

2019 – Ορισμός ως Επιστημονικά Υπεύθυνης και Διευθύντριας του ΠΜΣ «Διδακτική των Βιοεπιστημών».

2018 –  Μέλος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας.

2015 –  Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Διδακτικής κι Επαγγελματικής Ανάπτυξης των  Βιοεπιστημόνων».

2014 – Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στα Τμήματα του ΔΠΘ

2013 –  Μέλος της Επιτροπής Προβολής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

§    Μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

§    Μέλος του International Higher Education Teaching and Learning Association (HETL)

§    Μέλος της ΕΑΙΕ (European Association in International Education)

§    Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

§    Μέλος της ΕΛΨΕ (Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Ελλάδος)

§    Μέλος της ΕΛΕΣΥΠ  (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού).

§    Ιδρυτικό μέλος του ΣΕΣΕΠ (Συλλόγου Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού). 2003-2007: Εκλογή και θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο

§    1999 – 2008: Μέλος της FEDORA,  (Forum Europeen D’ L’ Orientation Academique),  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

  • Συν-Επιμελήτρια ύλης (Co-Editor) της έκδοσης στο Επιστημονικό περιοδικό: AdultEducationCritical Issues, της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/aeci
  • Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (κριτής) στο Επιστημονικό περιοδικό: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, στο:  http://www.educircle.gr
  • Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (κριτής) της Διεθνούς Περιοδικής Ηλεκτρονικής Έκδοσης: «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής/ Theory and research in the Sciences of Education», στο: http://periodiko.inpatra.gr/issues/
  • Κριτής στο Διεθνές Επιστημονικό περιοδικό: Frontiers, στο:http://www.frontiersin.org/
  • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής (κριτής) στο Επιστημονικό περιοδικό Mare Ponticum  στο: http://mareponticum.bscc.duth.gr/

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

2022-23: Επιστημονικά και ιδρυματικά Υπεύθυνη (βάσει της υπ αριθμ 4/63/10-2-2022 της Συγκλήτου ΔΠΘ και της Απόφασης της υπ αριθμ 130/19-04-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών ΔΠΘ) της Πράξης «ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΔ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5164470 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

2022-23: Συμμετοχή στο  Υποέργο (1) «Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ba in Hellenic Studies» της Πράξης «Προπτυχιακά Ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5158637 του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και πιο συγκεκριμένα στο ΠΕ4-Επιμόρφωση Προσωπικού, με στόχο την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού.

2021-22: Συμμετοχή ως Συντονίστρια του ΓΡΑΔΙΜ ΔΠΘ σε πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Leadership and Organisation for Teaching at European Universities (LOTUS), το οποίο υλοποιείται από την EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA) και στο οποίο συμμετέχει το ΔΠΘ ως συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, για το διάστημα από τον 10/2021 έως και τον 06/2022.

2020-21: Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πράξης: «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής των μελών ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών» Έργο ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5049548 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020.

2019-22: Συμμετοχή, ύστερα από πρόσκληση, σε Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων (Κύκλος Διαλόγου) που οργανώνει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με αντικείμενο τη μελέτη, αξιολόγηση και παρέμβαση σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόμενης), διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Κύκλος Διαλόγου μελετά πολιτικές κι εφαρμογές στα παραπάνω πεδία, καταθέτει προτάσεις στους σχετικούς φορείς και  πραγματοποιεί επιστημονικές δραστηριότητες και θεματικές παρεμβάσεις (π.χ. εργαστήρια διαλόγου, συνέδρια κοκ).

2004 – 2008: Συμμετοχή ως Διδάσκουσα και Επόπτρια στην Κατάρτιση Στελεχών ΣΕΠ  και Υπεύθυνη της ΠΟΕ Αν. Μακεδονίας-Θράκης για την υλοποίηση σχολικών /εκπαιδευτικών εφαρμογών και δράσεων συμβουλευτικής ΣΕΠ σε σχολικές μονάδες,  στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- ΠΡΑΞΗ 4.1.1.Β. – ΕΡΓΟ: «Προωθώντας την ισότητα των φύλων κατά τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Δράσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου», που υλοποιήθηκε από το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ψυχολογίας,  σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ του ΔΠΘ.

2005 – 2008: Συμμετοχή στην Κ.Π EQUAL, Μέτρο 1.1 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στο Σχέδιο «Επί Τροχών: Επόμενη Στάση Αγορά Εργασίας», ως εμπειρογνώμων του ΠΤΔΕ του ΔΠΘ σε θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού και ειδικότερα, στις παρακάτω δράσεις:

2004 – 2008: Συμμετοχή στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Έργο 2.4.1.ε: «Εφαρμογή Προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες-Δημιουργία Δικτύων» α) ως Σύμβουλος Δικτύου και β) ως Ειδικός Συμβουλευτικής σε προγράμματα στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας & Θράκης.

2005 – 2008: Συμμετοχή στην Επιτροπή Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Συγγραφής του Οδηγού Εφαρμογής και Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, Μέτρο 4.1 Προγράμματα Υποστήριξης της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για Γυναίκες,  Ενέργεια 4.1.1 Κατηγορία Πράξεων 4.1.1.στ,Έργο: «ΕΥΡΥΔΙΚΗ-Θετικές ενέργειες υπέρ των γυναικών» Δράση ΙΙΙ (Πρακτική Άσκηση) του ΠΤΔΕ-ΔΠΘ. 

2005 – 2008: Συμμετοχή στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πράξη: «Αναβάθμιση ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ και ίδρυση νέων», Έργο 2.4.1.α: «Οργάνωση Προγραμμάτων ΣΕΠ στα πλαίσια των δράσεων: 3.1 (Υλοποίηση προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας), 3.2 (Υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και 3.3 (Υλοποίηση προγραμμάτων ΣΕΠ ατόμων ειδικών ομάδων – ΑμΕΑ και ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό)»,  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου-Τομέα ΣΕΠ.

2003 – 2006: Επιστημονική Σύμβουλος για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Εργαλείου Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: «Diaplus: Διάπλους Κατάρτισης Απασχόλησης. Ανοιχτή Μεθοδολογία Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας», της προτεραιότητας Συμβουλευτική και Προσανατολισμός  του ευρωπαϊκού προγράμματος  Leonardo da Vinci.

1993 & 2002: Συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία -Τμήμα Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο δράσεων για την Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

1997-2001: Β’ ΚΠΣ – Α΄ΕΠΕΑΕΚ, Ενέργεια 1.1.ε. «Επαγγελματικός Προσανατολισμός»:

  • 1998-2000: Αν. Επιστημ. Υπεύθυνη του Έργου: «Κατάρτιση των Υπευθύνων ΣΕΠ, σε ειδικό μεταπτυχιακού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό». 
  • 1997-98: Αν. Επιστημ. Υπεύθυνη του Έργου: «Κατασκευή ή και προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα υπάρχοντος ψυχοπαιδαγωγικού υλικού για χρήση στα πλαίσια του ΣΕΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

2001 – 02: Συμμετοχή ως Επιστημονική Σύμβουλος κι εκπρόσωπος του Τομέα ΣΕΠτου Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο πρόγραμμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Νέων (συνεργασία ΣΕΒ – Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του αντίστοιχου αμερικανικού φορέα ‘Junior Achievement’).

2000 – 02: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci: ‘Community Based Guidance Assistance – Multiplier Project’ με θέμα την ενίσχυση του εθελοντικού έργου σε υποβαθμισμένες κοινότητες, ως εκπαιδεύτρια εθελοντών γύρω από θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, στην Ενοριακή Νεανική Εστία ΚΙΒΩΤΟΣ στην περιοχή Ακαδημίας Πλάτωνος – συνεργασία στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης του προγράμματος).

1997 – 2000: Συμμετοχή, ως εκπρόσωπος του Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, άξονας YOUTHSTART, Σχέδιο AΡΙΑΔΝΗ, που είχε ως στόχο την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού και την κατασκευή πληροφοριακού υλικού για νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση (βλ. εκπόνηση 150 Επαγγελματικών Μονογραφιών).

1997 – 2000:  Συμμετοχή, ως εκπρόσωπος του Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, Σχέδιο DIANA για την εκπόνηση εξειδικευμένου Υλικού Ευαισθητοποίησης &  Δράσεων για Νέους/ες, με στόχο την ισότητα των φύλων κατά τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές τους επιλογές.

1997-1999: Συνεργασία ως εκπρόσωπος του Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τον ΟEΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)για τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «European label for innovations  encouraging the  learning of languages», που οργανώθηκε από τη Γεν. Διεύθυνση XXII της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Socrates ως: α) Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδος και β) Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων προγραμμάτων.

1999 2002: Συνεργασία με την ΥΣΕΑ (Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, καθώς και με τον  Κυπριακό Σύνδεσμο Συμβουλευτικής & Καθοδήγησης(Επιστημονικός Σύλλογος Καθηγητών-Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού),για τη βελτίωση της εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο πλαίσιο  των δύο αρμόδιων Υπηρεσιών (ΥΣΕΑ & Τομέα ΣΕΠ-ΠΙ) των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και Ελλάδος.

1998 – 1999: Συνεργασία με το ΤΕΙ Πειραιά, ως Επιστημονικός Συνεργάτης – εκπρόσωπος του Τομέα ΣΕΠ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  σε πιλοτικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμαΣΕΠΠΕ,με τίτλο: «Εφαρμογή της Τηλεματικής στα σχολεία», υπεύθυνη για τη μετατροπή καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού σε πολυμεσική εφαρμογή ΣΕΠ