Τηλ.: +30 25510 30617

Βιογραφικό

Κεδράκα Κατερίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων των Βιοεπιστημόνων και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τηλέφωνο γραφείου:  25510-30617 (και φαξ)     

e-mail      kkedraka@mbg.duth.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Τομέα  Ψυχολογίας). Θέμα διατριβής: «Ψυχολογική Αξιολόγηση Σύγχρονων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων».

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.  ΠΜΣ: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Ειδίκευση στην Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Υλικού Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών στη Συμβουλευτική και   τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας

Πτυχίο Παιδαγωγικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μάρτιος 2019: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

Ιανουάριος 2018: Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Ιούνιος 2014: Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 

Ιούνιος 2010:  Εκλογή στη βαθμίδα του Λέκτορα 

2012-13: Εκλογή κι υπηρεσία ως Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων στην Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου. 

2004-2010: Απόσπαση από τη Δημόσια Α/θμια Εκπαίδευση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στήριξη του Γραφείου Διασύνδεσης Αλεξανδρούπολης. 

1997- 2002: Απόσπαση από τη Δημόσια Α/θμια Εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στον  Τομέα  του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ), 

2001: Ορισμός από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως αναπληρωματικό μέλος, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΠ (Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

1987 – 2012:  Υπηρεσία στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1983 – 1987:   Υπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΔΠΘ

2019 –   Ορισμός ως Συντονίστριας του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης ΔΠΘ. 

2019 – Ορισμός ως Επιστημονικά Υπεύθυνης και Διευθύντριας του ΠΜΣ «Διδακτική των Βιοεπιστημών». 

2022: Ορισμός με Απόφαση της Συγκλήτου ΔΠΘ ως Συντονιστική-Εκπαιδευτική Υπεύθυνη του ΚΕΔΙΒΙΜ -ΔΠΘ. 

2018 –  Μέλος του Συμβουλίου του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΔΠΘ, ως εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Υγείας.

2015 –  Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Διδακτικής κι Επαγγελματικής Ανάπτυξης των  Βιοεπιστημόνων».

2014 – Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στα Τμήματα του ΔΠΘ

2013 –  Μέλος της Επιτροπής Προβολής του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

  • Μέλος του ΔΣ της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
  • Μέλος της ΕΑΙΕ (European Association in International Education)
  • Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
  • Μέλος της ΕΛΨΕ (Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Ελλάδος)
  • Μέλος της ΕΛΕΣΥΠ  (Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού).
  • Ιδρυτικό μέλος του ΣΕΣΕΠ (Συλλόγου Ελλήνων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού). 2003-2007: Εκλογή και θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο 
  • 1999 – 2008: Μέλος της FEDORA,  (Forum Europeen D’ L’ Orientation Academique),  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • 1993 – 1995: Εκλογή και θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ελλάδος της O.M.E.P (Organization Mondiale pour l’ Education Prescolaire. – Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής).