Τηλ.: +30 25510 30617

Πρακτικά συνεδρίων

Δημοσιευμένες εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

Tzovla, E., & Kedraka, K. (2022). Following up an experience of a transformational learning community for teachers as adult learners during the pandemic. International Transformative Learning (ITLA) Online Conference 2022, 06 – 09 Apr 2022.

Λιντζέρης, Π. & Κεδράκα, Κ. (2022). Οριοθέτηση, διαστάσεις και νοηματοδοτήσεις του όρου «δεξιότητες». Εισήγηση στην έναρξη του Συνεδρίου της ΕΕΕΕ «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση» (5-8.5.2022) Academia.edu 85766475 (2).pdf

Κεδράκα, Κ. (2022). Δεξιότητες και Πολιτικές: Στάσεις και αντιστάσεις ατόμων και συστημάτων. Εισήγηση στην Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Πολιτικές και Κρίσιμα Ζητήματα του Συνεδρίου της ΕΕΕΕ «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση» (5-8.5.2022).

Κεδράκα, Κ. (2022). Δεξιότητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην περίοδο της πανδημίας: Ένα παλιό προϊόν σε καινούργιο περιτύλιγμα(?). Εισήγηση σε Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο: Οι επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου Covid-19 στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα: Διαστάσεις, συνέπειες, προοπτικές. Διοργάνωση: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 21 Μαρτίου 2022.

Asimakopoulos, G., Karalis, Th., & Kedraka, K. (2021). Students learning can be enhanced via Centres of Teaching and Learning in Higher Education: A quick view all over the world. Paper at the 7th International Conference on Higher Education Advances (HEAd’ 21), Universitat Politecnica de Valencia, Spain, 22 and 23 June 2021.

Orfanidou, Ch., Kaltsidis, Chr., Karalis, Th. & Kedraka, K. (2021). Exploring faculty learning needs towards their teaching development in two Greek universities. In the Proceedings of ‏the 3rd International Conference on Teaching, Learning and Education, Amsterdam-Netherlands, 2021. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/02/98-808.pdf

Κεδράκα, Κ., Καραλής, Θ., Καλτσίδης, Χρ. & Ορφανίδου, Χ. (2021).  ΟΙ  ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ. Διαδικτυακή Κοινή Ημερίδα των Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΓΡΑΔΙΜ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021.  https://ctl.duth.gr/index.php/category/actions/

Κεδράκα,  Κ. & Μουτοπούλου, Ν. (2021). Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Επαγγελματική Συμβουλευτική: Μια αναγκαία ώσμωση. Webinar (διαδικτυακά). Συντονισμός: Δημήτρης Πατρώνας. Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Τετάρτη 31 Μαρτίου 2020.

Kaltsidis, Chr., Orfanidou, Ch.,  Kedraka, Κ. & Karalis, Th. (2020).  Exploring the Educational Needs of Academics In Two Greek Universities Towards Their Teaching Practice. In the Proceedings Of The 12th International Conference For Theory And Practice In Education.  Venue: H-1021 Budapest, Tárogató Lejtő 15, Hungary (Online). Organized by Association Of Educational Sciences. 15-17 December 2020, Budapest, Hungary.

Καραλής, Θ., Κεδράκα, Κ., & Μπότσογλου, Κ. (2020). Υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στο ελληνικό πανεπιστήμιο: Από τις προθέσεις στην εφαρμογή. Στρογγυλή Τράπεζα στο IECAT 2020 – 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής «Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση». Δράμα,  2-4/10/20. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου και Α. Γεωργιάδου (Επιμ), 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής. Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση,1145- 1154.

Τζοβλά, Ε. & Κεδράκα Κ. (2020). Χαρτογραφώντας τους Οδηγούς Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης των ελληνικών πανεπιστημίων: Η περίπτωση των βιολογικών εννοιών. 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής «Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση». Δράμα,  2-4/10/20. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου και Α. Γεωργιάδου (Επιμ), 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής. Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση, 790-797.

Ορφανίδου, Χ., & Κεδράκα Κ. (2020). Αειφόρος Σταδιοδρομία: Ένα Σχέδιο Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτικούς (Εργαστήριο). 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής «Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση». Δράμα,  2-4/10/20. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου και Α. Γεωργιάδου (Επιμ), 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής. Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση, 1032 – 1038.

Καλτσίδης, Χ., Κεδράκα Κ. & Ορφανίδου, X. (2020). Διδασκαλία Σε Εικονικό Περιβάλλον (Εργαστήριο).  3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής «Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση». Δράμα,  2-4/10/20. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου και Α. Γεωργιάδου (Επιμ), 3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής. Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση, 1023 – 1028.

Κεδράκα, Κ. (2020). Εδραιώνοντας την Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην Ελλάδα: Ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής με θέμα: «Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (Εισαγωγικό Σημείωμα). Στο: Κ. Κεδράκα (Επιμ). Πρακτικά Εργασιών 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής «Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», 8-20. Αλεξανδρούπολη: Δ.Π.Θ. https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/conference2019/proceedings/

Καραδημητρίου, Κ., Βαλκάνος, Ευ., Δέλιος, Αθ., Κεδράκα, Κ., Ορφανίδου, Χ.,  Παναγιωτοπούλου, Φ., Πάντα, Δ., & Σκιαδά, Μ. (2020). Απόψεις και Προτάσεις για Θέματα Διδασκαλίας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Αξιολόγηση του Διδακτικού Έργου, Υποστήριξη της Αποτελεσματικής Διδασκαλίας, Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική. Στο: Κ. Κεδράκα (Επιμ). Πρακτικά Εργασιών 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής «Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», 97-130. Αλεξανδρούπολη: Δ.Π.Θ. https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/conference2019/proceedings/

Κεδράκα, Κ. (2020). Σύνοψη-Καταληκτικά Σχόλια. Στο: Κ. Κεδράκα (Επιμ). Πρακτικά Εργασιών 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής «Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»,140 -147. Αλεξανδρούπολη: Δ.Π.Θ. https://panepistimiaki-paidagogiki.gr/conference2019/proceedings/

Κεδράκα, Κ. & Ράϊκου, Ν. (2020). Για ένα μετασχηματισμό της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Webinar (διαδικτυακά). Συντονισμός: Θανάσης  Καραλής. Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020.

Κεδράκα, Κ. (2020).  H λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Δ.Π.Θ. Ημερίδα (διαδικτυακή) με θέμα: Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Συνδιοργάνωση: Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Θεμάτων Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πανεπιστημίου Πατρών. Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020.  https://ctl.duth.gr/index.php/category/actions/

Τζοβλά, Ειρ. & Κεδράκα, Κ. (2019). Οι βιολογικές έννοιες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η συνδρομή της αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στη διδασκαλία τους. Στο Α. Πολύζος, Μ. Γεωργίου (Επιμ.). Πρακτικά εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», 29/11 -1/12/19 (σσ. 18-24). Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. ISBN: 978-618-81159-6-5.

Ορφανίδου, Χ., & Κεδράκα, Κ. (2019). Σύγχρονη ανασκόπηση όρων και προοπτικών σχετικά με την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο Α. Πολύζος, Μ. Γεωργίου (Επιμ.). Πρακτικά εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», 29/11 -1/12/19 (σσ. 199-208). Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. ISBN: 978-618-81159-6-5.

Κεδράκα, Κ.,  Καραλής, Θ., & Γουγουλάκης, Π. (2019). Στρογγυλή Τράπεζα: Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Σκέψεις, Προτάσεις, Αναστοχασμοί. Στο: Κ. Κεδράκα (Επιμ), Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής: Διδασκαλία και Μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Αλεξανδρούπολη, 12-13 Απριλίου, 2019. Διοργάνωση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Εργαστήριο Διδακτικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων.

Κουφάκη, Ι.,  Κεδράκα, Κ.,  Ιεροδιακόνου-Μπένου, Ι., & Σαμακουρή, Μ. (2019).  Ψυχολογική προσαρμογή γονέων παιδιών με διάγνωση νευρομυϊκής διαταραχής. Προφορική ανακοίνωση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Στα Πρακτικά Περιλήψεων του 17ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας με τίτλο: «Νοερός οὖν καὶ έμψυχος ἐστίν ὁ κόσμος», σελ 385. Διοργάνωση: ΕΛΨΕ. Αλεξανδρούπολη: 15-19 Μαΐου 2019.

Κεδράκα, Κ., &  Καλτσίδης, Χ. (2018). Διδακτική Πρακτική Άσκηση στο πεδίο των Βιοεπιστημών: Ένα μοντέλο εφαρμογής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα Πρακτικά Περιλήψεων του 2ου Συνεδρίου Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών & Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», σελ 82.  Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος: 28-30 Σεπτεμβρίου 2018

Κεδράκα, Κ. (2018α). Εφαρμόζοντας την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.: Η κατάθεση μιας προβληματικής. Στο:  Γ. Νικολάου, Σ. Τσεσμελή, Κ. Μαλαφάντης & Ι. Δημάκος (Επιμ), Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) με θέμα: «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον» (268-276). Διοργάνωση ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών και ΠΕΕ. Πάτρα, 23-25 Νοεμβρίου 2018

Kedraka, K. (2018β). Transformative Experiences in Biosciences: Dilemmas for Students and Professors? In the Proceedings of the 3rd Conference of ESREA’s Network Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: ‘Contemporary Dilemmas and Learning for Transformation’, 28th June – 1st July 2018, Milan, Italy: ESREA & Italian Transformative Learning Network. https://www.academia.edu/42191483/

Κεδράκα, Κ. (2018γ). Από τις Βιοεπιστήμες στην Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Στο Α. Ραδαίου, (Επιμ) (2018).  Πρακτικά της 1ης Ελληνικής Συνδιάσκεψης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση (σσ 105-116). Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα. http://www.adulteduc.gr/images/praktika.pdf

Γουγουλάκης, Π., Κεδράκα, Κ., Οικονόμου, Α. & Αναστασιάδης, Π.  (2018). Στρογγυλή Τράπεζα (Συμπόσιο): Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Σκέψεις, Προτάσεις, Αναστοχασμοί. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου, Α. Παναγιωτίδου & Α. Γεωργιάδου (Επιμ), Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης», 665-685. Διοργάνωση: Επιστημονικός και Πολιτιστικός σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος. Δράμα, 27-29 Απριλίου 2018.

Καλτσίδης, Χ., & Κεδράκα, Κ. (2018). Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στη διδασκαλία. Βιωματικό Εργαστήριο. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου, Α. Παναγιωτίδου & Α. Γεωργιάδου (Επιμ), Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης», 218-225. Διοργάνωση: Επιστημονικός και Πολιτιστικός σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος. Δράμα, 27-29 Απριλίου 2018.

Κεδράκα, Κ., & Ρωτίδη, Γ. (2017). Η Ενεργός και Κριτική Μάθηση  στη Διδασκαλία της Βιοηθικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ), Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Οργάνωση, Διοίκηση, Διδακτικό Υλικό, Αναλυτικά Προγράμματα», 471-486. Διοργάνωση: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αλεξανδρούπολη, 6-8 Οκτωβρίου 2017. Στο http://www.elppo.gr/ .

Κεδράκα, Κ. (2017). Ο ‘άχαρος’ ρόλος του αξιολογητή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία κριτικού στοχασμού; Φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου  Θράκης Αξιολογούν τις Μικροδιδασκαλίες των συμφοιτητών τους. Στα Πρακτικά του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα: «Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα», 706-715. Αθήνα, Μαράσλειο Διδασκαλείο, 23-25 Ιουνίου 2017.

Ρωτίδη, Γ. & Κεδράκα, Κ. (2017). Η προσέγγιση των Βιοηθικών διλημμάτων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπό την οπτική των P. Jarvis και J. Mezirow. Στα Πρακτικά του: 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ», (833-840). Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1 & 2 Απριλίου 2017.

Κεδράκα, Κ. (2017). ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ  ΒΙΟΕΠΙΣΤΉΜΕΣ. Προφορική ανακοίνωση στο 1οΔιεθνές Επιστημονικό  Συνέδριο: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 24 – 26 Νοεμβρίου 2017. Στο: www.leadership2017.uom.gr

Κεδράκα, Κ. (2017). Η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην Ελλάδα και διεθνώς. Ανακοίνωση  στο Συμπόσιο: Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική:  Η ανάπτυξη μιας διαφορετικής κουλτούρας μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα: «Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα».  Αθήνα, Μαράσλειο Διδασκαλείο, 23-25 Ιουνίου 2017.

Κεδράκα, Κ., & Κουρκουτάς, Γ. (2016). Η διδακτική προσέγγιση της Βιοηθικής μέσω debates: Μια καλή εκπαιδευτική πρακτική. Στο Π.Κ. Στασινάκης, Ι. Νείλα, Π. Κόλλια & Μ. Παπαδάκης (Επιμ.), Πρακτικά εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνείς Συμμετοχές, «ΒιοΕπιστήμες στον 21ο Αιώνα», 105-121. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. ISBN: 978-618-81159-3-4.

Κεδράκα, Κ. (2016).  Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον.  Στo: Κ. Κεδράκα (επιμ), Πρακτικά του Συμποσίου: Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?, (21-39). Αλεξανδρούπολη: Δ.Π.Θ. Στο: http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/praktika/praktika2016.pdf

Philips, N., Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2016). Stress and Attitude Change in Adult Education: Perceptions of post graduate students completing a course in Adult Education. In D.  Andritsakou, & E., Kostara, (Eds). (2016). The Role, Nature and Difficulties of Dialogue in Transformative Learning. Proceedings of the 2ndConference of ESREA’s Network “Interrogating  Transformative Processes in Learning and Education: An International Dialogue” (364-373). Athens, Greece: ESREA & Hellenic Adult Education Association. In: http://esrea-interrogating-tl-processes.com/wp-content/uploads/2017/02/Stress-and-Attitude-Change-in-Adult-Education-Perceptions-of-post-graduate-students-completing-a-course-in-Adult-Education.pdf

Κεδράκα, Κ. (2016). Φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου  Θράκης Αξιολογούν τη Μικροδιδασκαλία ως Μέρος της Προετοιμασίας τους για τον Ρόλο του Εκπαιδευτικού. Στα Πρακτικά του 1ουΔιεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: “Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Οργάνωση, Διοίκηση, Διδακτικό Υλικό και Αναλυτικά Προγράμματα“, (207-220). Διοργάνωση: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αλεξανδρούπολη, 8-10 Απριλίου 2016. Στο http://www.elppo.gr/ .

Κεδράκα, Κ., & Δημάση, Μ. (2016). Διδάσκοντας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Υποχρέωση, αγγαρεία ή προνόμιο; Η κατάθεση μιας προβληματικής. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου,  & Ζ. Χαρπαντίδου (Eπιμ.) (2016). Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη. Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής, (172-197). Διοργάνωση: Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015. Δράμα: Επιστημονικός και Πολιτιστικός σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος,. Στο: http://www.educircle.gr/synedrio/announcements/86-praktika-ergasion-1ou-diethnoys-viomatikoy-synedriou-efarmosmenis-didaktikis-kainotomes-efarmoges-sti-didaktiki-praksi/

Κουφάκη, Ι., Κεδράκα, Κ., Ιεροδιακόνου-Μπένου, Ι., & Σαμακουρή, Μ. (2016). «Εμείς δεν είμαστε μια οικογένεια όπως οι άλλοι»: Αποτελέσματα συνεντεύξεων με γονείς παιδιών με νευρομυϊκές παθήσεις. E-poster στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής.  Αλεξανδρούπολη, 14-17 Απριλίου 2016. Συνδιοργάνωση: ΔΠΘ και Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

Κεδράκα, Κ., Γκοτζαρίδης, Χ., & Καλτσίδης, Χ. (2016). Συνεργασία Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρόγραμμα mentoring και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 3o Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων. Αθήνα, 26-28 Φεβρουαρίου 2016.

Κεδράκα, Κ.,  Γκοτζαρίδης, Χρ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Το  Mentoring στην εκπαίδευση Βιολόγων. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα: «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές», Διοργάνωση: Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος –ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2015.

Κεδράκα, Κ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Ακολουθώντας τα βήματα μιας επαγγελματικής επιλογής. Βιωματικό Εργαστήριο στα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής,  (64-69). Διοργάνωση: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος.  Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015. Στο: http://www.educircle.gr/synedrio/announcements/86-praktika-ergasion-1ou-diethnoys-viomatikoy-synedriou-efarmosmenis-didaktikis-kainotomes-efarmoges-sti-didaktiki-praksi/

Κεδράκα, Κ., Λιναρά Κ., & Μανδαλά, Ε. (2015). Η Εκπαίδευση: Μια Επιλογή Σταδιοδρομίας για τους Βιοεπιστήμονες. Στα Πρακτικά του 3oυ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», 230 – 239. Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων – Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ. Κατερίνη, 13 – 15 Νοεμβρίου 2015.

Κεδράκα, Κ.,  Γκοτζαρίδης, Χρ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Εκπαιδεύοντας νέους Βιολόγους: Η αξιολόγηση ενός καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος. Εισήγηση στο: 3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», (240-249). Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων – Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ. Κατερίνη, 13 – 15 Νοεμβρίου 2015.

Κεδράκα, Κ., Φαλάγγα, Κ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Συναισθήματα των φοιτητών κατά την έναρξη σπουδών και σταδιοδρομίας  στις Βιοεπιστήμες:  Η περίπτωση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα Πρακτικά του 5oυ  Πανελλήνιου Συνέδριου Επιστημών Εκπαίδευσης, (Φ. Γουσιας Επιμ) (631-642). Διοργάνωση: Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ. Αθήνα, 19-21 Ιουνίου 2015

Κεδράκα, Κ., Λιναρά Κ., & Μανδαλά, Ε. (2014). Εκπαιδευτικός ή Βιολόγος;. Στo Κ.Δ. Μαλαφάντης, Β. Παπαδοπούλου, Σ. Αυγητίδου, Γ. Ιορδανίδης, & Ι. Μπέτσας (Επιμ.), Πρακτικά του: 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», τομ Β΄, (480-492). Αθήνα: Διάδραση.  Διοργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος & Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 28-30/11/2014, Φλώρινα.

Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2014a). Women Adult Educators in Greece: Professional identity and current challenges at time of crisis. Paper in D. Andritsakou & L. West (Eds), What’s  the point of Transformative Learning? Proceedings of  the 1st Conference of ESREA’s Network  Interrogating transformative processes in learning and education: an international dialogue”, (380-390).  Athens, Greece: ESREA  European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) & Hellenic Adult Education Association.

Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2014b). Male and Female Adult Educators: Critical re-thinking on differences and similarities. Workshop in D. Andritsakou & L. West (Eds), What’s  the point of Transformative Learning? Proceedings of  the 1st Conference of ESREA’s Network  Interrogating transformative processes in learning and education: an international dialogue”, (391-396).  Athens, Greece: ESREA  European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) & Hellenic Adult Education Association.

Κεδράκα, Κ., Λιναρά Κ., & Μανδαλά, Ε. (2014). Επιλογές  σταδιοδρομίας και επαγγελματική  ικανοποίηση των Βιοεπιστημόνων που εργάζονται ως καθηγητές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, 6-8/11/2014, ΕΛΨΕ, Πάτρα.

Κεδράκα, Κ.,  Γκοτζαρίδης, Χρ.,  Καλτσίδης, Χρ., Στυλιανοπούλου, Η., & Γρηγορίου, Μ. (2014). Μοριακή Βιολογία & Γενετική:  Εξελίξεις και διδακτικές εφαρμογές. Αναρτημένη ανακοίνωση στην: Επιστημονική Ημερίδα «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Σχολειό», 29/11/2014, Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενήλικων.

Kedraka, K., & Kokkos, Α. (2013). Using art in adult education: an innovative method. Poster in  25th Annual EAIE Conference: «Weaving the Future of Global Partnerships- Innovation in higher education (σε CD ROM), Istanbul 10-13/09/2013, European Association of International Education. In the Proceedings of the Conference – Book of Abstracts, Also available in: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul

Κεδράκα, Κ. (2013). Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.  Ανακοίνωση σε Στρογγυλή Τράπεζα στο 2οΣυνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση». Διοργάνωση:  Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ), & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 27-29/11/2013, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2013). Βιοεπιστήμονες: Πώς βλέπουν τον εαυτό τους 10 χρόνια μετά.
Στα Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής «Η Ψυχολογία σε κρίση-μους καιρούς», 15-19/05/2013, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και ΔΠΘ –Σχολή Επιστημών της Αγωγής,  Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ., & Τσούτσα, Σ. (2013). Attitudes of Philologists of the Prefecture of Kavala towards ICT after their B–level training on ICT. Στα πρακτικά του: ΙΕ΄ Διεθνούς Συνέδριου «Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση» – International Scientific Conference «eRA – 8: The SynEnergy Forum», 23-25/09/2013, ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, Πειραιάς. Πρακτικά του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα: http://era.teipir.gr/

Μπάρκογλου, Γ., Μάγος, Κ. & Κεδράκα, Κ. (2012). Διερεύνηση των
εκπαιδευτικών αναγκών  καθηγητών Γυμνασίων του Νομού Έβρου  που
διδάσκουν  σε τμήματα με μουσουλμάνους μαθητές. Στα πρακτικά του: 15ου Διεθνούς Διαπολιτισμικού Συνέδριου Πατρών, 23-25/11/2012, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Πρακτικά του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα: http://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/synedrio/1751-diethnes-synedrio-efarmosmenhs-glwssologias.html

Κεδράκα, Κ. (2010). Οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι; Μαθαίνουν; Εξελίσσονται; Αλλάζουν;. Στα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Εξελικτικής Ψυχολογίας, 26-30/05/2010, ΕΛΨΕ, Αλεξανδρούπολη.

Kedraka, K., Marusic, M., & Vergeti, M. (2010). ICT In Service Teachers’ Training Programs: A Comparative Research in Greece and Serbia. In: ICT In The Education Of The Balkan Countries (328-332). Balkan Society For Pedagogy And Education. Thessaloniki: Kyriakidis Brs.

Κεδράκα, Κ. (2008). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οριοθετώντας το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα. Παρουσίαση στην Ημερίδα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων», 8/4/2008, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος – Παράρτημα Θράκης & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2007). Σχολείο κι Οικογένεια: μια Συμπληρωματική σχέση με την οπτική του επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρουσίαση στην Ημερίδα: «Σχέση σχολείου-Οικογένειας», 16/5/2007, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος-Παράρτημα Θράκης & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2006α). Ομαδοποίηση κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για την είσοδο στην εργασία και τη σταδιοδρομία: Απόψεις νέων και ενηλίκων στην Ελλάδα, Παρουσίαση στην Ημερίδα: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες, 1/4/2006, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου, Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2006β). Ζυγίζοντας τις κοινωνικές μας δεξιότητες. Εργαστήριο στην Ημερίδα: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες, 1/4/2006, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου, Αλεξανδρούπολη.