Τηλ.: +30 25510 30617

Πρακτικά συνεδρίων

Δημοσιευμένες εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές

Kedraka, K. (2018). Transformative Experiences in Biosciences: Dilemmas for Students and Professors? 3rd Biennial Conference: Contemporary Dilemmas and Learning for Transformation. Organised by ESREA – European Society for Research on the Education of Adults Interrogating Transformative Processes in Learning and Education Network & The Italian Transformative Learning. Italy, Milan 28th June to 1st July 2018

Κεδράκα., Κ. (2018). Από τις Βιοεπιστήμες στην Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Στα Πρακτικά της 1ης Ελληνικής Συνδιάσκεψης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση. Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα, 5 και 6 Μαΐου 2018.

Καλτσίδης, Χ & Κεδράκα, Κ. (2018). Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) στη διδασκαλία. Βιωματικό Εργαστήριο. 2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης». Διοργάνωση: Επιστημονικός και Πολιτιστικός σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος. Δράμα, 27-29 Απριλίου 2018.

Κεδράκα, Κ., Γουγουλάκης, Π., & Οικονόμου, Α. (2018). Στρογγυλή Τράπεζα (Συμπόσιο): Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Σκέψεις, Προτάσεις, Αναστοχασμοί (Π. Αναστασιάδης Συζητητής). 2ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα: «Διδακτικές Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης». Διοργάνωση: Επιστημονικός και Πολιτιστικός σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος. Δράμα, 27-29 Απριλίου 2018.

Κεδράκα, Κ. & Ρωτίδη, Γ. (2017). Η Ενεργός και Κριτική Μάθηση στη Διδασκαλία της Βιοηθικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση. Οργάνωση, Διοίκηση, Διδακτικό Υλικό, Αναλυτικά Προγράμματα», 471-486. Διοργάνωση: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αλεξανδρούπολη, 6-8 Οκτωβρίου 2017. Στο http://www.elppo.gr/ .

Κεδράκα, Κ. (2017). Ο ‘άχαρος’ ρόλος του αξιολογητή μπορεί να αποτελέσει αφετηρία κριτικού στοχασμού; Φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αξιολογούν τις Μικροδιδασκαλίες των συμφοιτητών τους. Πρακτικά του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα: «Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα», 706-715. Αθήνα, Μαράσλειο Διδασκαλείο, 23-25 Ιουνίου 2017.

Ρωτίδη, Γ. & Κεδράκα, Κ. (2017). Η προσέγγιση των Βιοηθικών διλημμάτων στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υπό την οπτική των P. Jarvis και J. Mezirow. Στα Πρακτικά του: 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ», (833-840). Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 1 & 2 Απριλίου 2017.

Κεδράκα, Κ., & Κουρκουτάς, Γ. (2016). Η διδακτική προσέγγιση της Βιοηθικής μέσω debates: Μια καλή εκπαιδευτική πρακτική. Στο Π.Κ. Στασινάκης, Ι. Νείλα, Π. Κόλλια & Μ. Παπαδάκης (Επιμ.), Πρακτικά εργασιών 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνείς Συμμετοχές, «ΒιοΕπιστήμες στον 21ο Αιώνα», 105-121. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων. ISBN: 978-618-81159-3-4.

Κεδράκα, Κ. (2016). Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Στo: Κ. Κεδράκα (επιμ), Πρακτικά του Συμποσίου: Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η εκπαίδευση και διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μια terra incognita?, (21-39). Αλεξανδρούπολη: Δ.Π.Θ. Στο: http://panepistimiaki-paidagogiki.gr/praktika/praktika2016.pdf

Philips, N., Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2016). Stress and Attitude Change in Adult Education: Perceptions of post graduate students completing a course in Adult Education. In D. Andritsakou, & E., Kostara, (Eds). (2016). The Role, Nature and Difficulties of Dialogue in Transformative Learning.Proceedings of the 2ndConference of ESREA’s Network “Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: An International Dialogue” (364-373). Athens, Greece: ESREA & Hellenic Adult Education Association. In: http://esrea-interrogating-tl-processes.com/wp-content/uploads/2017/02/Stress-and-Attitude-Change-in-Adult-Education-Perceptions-of-post-graduate-students-completing-a-course-in-Adult-Education.pdf

Κεδράκα, Κ. (2016). Φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αξιολογούν τη Μικροδιδασκαλία ως Μέρος της Προετοιμασίας τους για τον Ρόλο του Εκπαιδευτικού. Στα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση: Οργάνωση, Διοίκηση, Διδακτικό Υλικό και Αναλυτικά Προγράμματα», (207-220). Διοργάνωση: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πατρών, Αλεξανδρούπολη, 8-10 Απριλίου 2016. Στο http://www.elppo.gr/ .

Κεδράκα, Κ., & Δημάση, Μ. (2016). Διδάσκοντας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Υποχρέωση, αγγαρεία ή προνόμιο; Η κατάθεση μιας προβληματικής. Στο: Σ. Κιουλάνης, Α. Πασχαλίδου, & Ζ. Χαρπαντίδου (Eπιμ.) (2016). Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη. Πρακτικά Εργασιών 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής, (172-197). Διοργάνωση: Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015. Δράμα: Επιστημονικός και Πολιτιστικός σύλλογος eκπ@ιδευτικός κύκλος,. Στο: http://www.educircle.gr/synedrio/announcements/86-praktika-ergasion-1ou-diethnoys-viomatikoy-synedriou-efarmosmenis-didaktikis-kainotomes-efarmoges-sti-didaktiki-praksi/

Κεδράκα, Κ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Ακολουθώντας τα βήματα μιας επαγγελματικής επιλογής. Βιωματικό Εργαστήριο στα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής, (64-69). Διοργάνωση: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος. Δράμα, 27-29 Νοεμβρίου 2015. Στο: http://www.educircle.gr/synedrio/announcements/86-praktika-ergasion-1ou-diethnoys-viomatikoy-synedriou-efarmosmenis-didaktikis-kainotomes-efarmoges-sti-didaktiki-praksi/

Κεδράκα, Κ., Λιναρά Κ., & Μανδαλά, Ε. (2015). Η Εκπαίδευση: Μια Επιλογή Σταδιοδρομίας για τους Βιοεπιστήμονες. Στα Πρακτικά του 3oυ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», 230 – 239. Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων – Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ. Κατερίνη, 13 – 15 Νοεμβρίου 2015.

Κεδράκα, Κ., Γκοτζαρίδης, Χρ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Εκπαιδεύοντας νέους Βιολόγους: Η αξιολόγηση ενός καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος. Εισήγηση στο: 3o Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», (240-249). Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων – Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ. Κατερίνη, 13 – 15 Νοεμβρίου 2015.

Κεδράκα, Κ., Φαλάγγα, Κ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Συναισθήματα των φοιτητών κατά την έναρξη σπουδών και σταδιοδρομίας στις Βιοεπιστήμες: Η περίπτωση του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα Πρακτικά του 5oυ Πανελλήνιου Συνέδριου Επιστημών Εκπαίδευσης, (Φ. Γουσιας Επιμ) (631-642). Διοργάνωση: Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ. Αθήνα, 19-21 Ιουνίου 2015

Κεδράκα, Κ., & Σιδηροπούλου, Κ. (2015). H Εκπαίδευση στην Τρίτη Ηλικία: Μια Πνοή Ζωής. Εισήγηση στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης με θέμα «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία». Διοργάνωση: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Δήμος Δράμας και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας. Θεσσαλονίκη, 27 και 28 Ιουνίου 2015. (υπο δημ.)

Βαλκάνος, Ε., Κεδράκα, Κ., Πάντα Δ., & Φραγκούλης, Σ. (2015). Εφαρμόζοντας το mentoring στην εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών: Μια καλή πρακτική. Εισήγηση στην Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: «Το mentoring στην εκπαίδευση ενηλίκων». Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Διά Βίου Μάθησης με θέμα «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία». Διοργάνωση: Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Δήμος Δράμας και Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας. Θεσσαλονίκη, 27 και 28 Ιουνίου 2015. (υπο δημ.)

Κεδράκα, Κ., Λιναρά Κ., & Μανδαλά, Ε. (2014). Εκπαιδευτικός ή Βιολόγος;. Στα Πρακτικά του: 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», (Κ.Δ. Μαλαφάντης, Β. Παπαδοπούλου, Σ. Αυγητίδου, Γ. Ιορδανίδης, & Ι. Μπέτσας Επιμ.), τομ Β΄, (480-492). Αθήνα: Διάδραση. Διοργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος & Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 28-30/11/2014, Φλώρινα.

Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2014a). Women Adult Educators in Greece: Professional identity and current challenges at time of crisis. Paper in the Proceedings of the Conference: “Interrogating transformative processes in learning and education: an international dialogue”, (380-390). European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) Network, 27–29/06/2013, Athens, Greece.

Kedraka, K., & Tsiboukli, A. (2014b). Male and Female Adult Educators: Critical re-thinking on differences and similarities. Workshop in the Proceedings of the Conference: “Interrogating transformative processes in learning and education: an international dialogue”, (391-396). European Society for Research on the Education of Adults (ESREA) Network, 27–29/06/2013, Athens, Greece.

Κεδράκα, Κ. (2013). Βιοεπιστήμονες: Πώς βλέπουν τον εαυτό τους 10 χρόνια μετά. Στα Πρακτικά του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχολογικής «Η Ψυχολογία σε κρίση-μους καιρούς», 15-19/05/2013, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία και ΔΠΘ –Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ., & Τσούτσα, Σ. (2013). Attitudes of Philologists of the Prefecture of Kavala towards ICT after their B–level training on ICT. Στα πρακτικά του: ΙΕ΄ Διεθνούς Συνέδριου «Η Συμβολή της Τεχνολογίας στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση» – International Scientific Conference «eRA – 8: The SynEnergy Forum», 23-25/09/2013, ΤΕΙ Πειραιά και άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, Πειραιάς. Πρακτικά του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα: http://era.teipir.gr/

Μπάρκογλου, Γ., Μάγος, Κ. & Κεδράκα, Κ. (2012). Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών καθηγητών Γυμνασίων του Νομού Έβρου που διδάσκουν σε τμήματα με μουσουλμάνους μαθητές. Στα πρακτικά του: 15ου Διεθνούςς Διαπολιτισμικού Συνέδριου Πατρών, 23-25/11/2012, ΚΕ.Δ.ΕΚ. Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα. Πρακτικά του Συνεδρίου στην ιστοσελίδα: http://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/synedrio/1751-diethnes-synedrio-efarmosmenhs-glwssologias.html

Κεδράκα, Κ. (2010). Οι εκπαιδευτικοί ως ενήλικοι εκπαιδευόμενοι; Μαθαίνουν; Εξελίσσονται; Αλλάζουν;. Στα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου Εξελικτικής Ψυχολογίας, 26-30/05/2010, ΕΛΨΕ, Αλεξανδρούπολη.

Kedraka, K., Marusic, M., & Vergeti, M. (2010). ICT In Service Teachers’ Training Programs: A Comparative Research in Greece and Serbia. In: ICT In The Education Of The Balkan Countries (328-332). Balkan Society For Pedagogy And Education. Thessaloniki: Kyriakidis Brs.

Kedraka, K. (2009α). Educating young and non-experienced adult educators in Thrace: Evaluation of a seminar. Στα Πρακτικά του: Διεθνούς Συνέδριου του ESREA – Network on Adult Educators & Trainers (σε CD ROM), 6-8/11/2009, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Κεδράκα, Κ. (2009β). Από Δάσκαλος…Μαθητής: Ο Εναλλασσόμενος Ρόλος Εκπαιδευτή-Εκπαιδευομένου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στο Ε. Ταρατορη (Επιμ.), Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδασκαλεία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον», 147-169. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

Kedraka, K. (2009γ). Adult Education: An Inclusive Educational Environment For Thalassaemics. In A. Sipitanou & N. Galevska-Angeloska (Eds), 12th International Conference On Inclusive Education In The Balkan Countries: Policy And Practice, 845-852. Thessaloniki: Kyriakidis Br.

Κεδράκα, Κ. (2008α). Η πρόσβαση των ενηλίκων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο Επιμ. Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Χ. Βιτσιλάκη Κ. Χατζηδήμου (Επιμ.), Πρακτικά του ΙΒ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος: Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 360-371. Αθήνα: ΑΤΡΑΠΟΣ.

Κεδράκα, Κ. (2008β). Η επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτών ενηλίκων. Στα πρακτικά του: 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Εκπαιδευτές Ενήλικων: Η Εκπαίδευση και η Επαγγελματοποίησή τους» (σε CD ROM), 14-16/03/2008, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2005α). Παραγοντική Ανάλυση για την Ομαδοποίηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων που Θεωρούνται Σημαντικές για την Είσοδο στην Εργασία και τη Σταδιοδρομία: Απόψεις Νέων και Ενηλίκων στην Ελλάδα. Στα Πρακτικά του: 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες» (σε CD ROM), 16-18/12/2005, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2005β). Διάπλους: Μια Ανοικτή κι Εξ Αποστάσεως Μεθοδολογία Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με θέμα: ‘Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές’ (208-214). Αθήνα: Προπομπός.

Sidiropoulou-Dimakakou, D., Margaritis, D., & Kedraka, K. (2004). The Vocational Integration of individuals with Thalassaemia Major in Northern Greece. Αναρτημένη εργασία στο: Διεθνές Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Quality development in vocational counselling and training» (σε CD-Rom), 3-6/9/2003, International Association for Educational and Vocational Guidance, Βέρνη, Ελβετία.

Κεδράκα, Κ. (2004). ‘Η επιχειρηματικότητα ‘ανοίγει’ επαγγελματικές προοπτικές στους νέους’ Στα πρακτικά του: Διεθνούς Συνέδριου «Προώθηση Νέων Μορφών Οργάνωσης της Εργασίας και Άλλες Συνεργατικές Ρυθμίσεις Για Την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχολησιμότητα», 23-25/1/2004, Κέντρο ΣΕΠ, Τμήμα ΦΠΨ, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2003). Σύγχρονες Επαγγελματικές Δεξιότητες: Μήπως είναι γένους θηλυκού. Στα πρακτικά του: 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας «Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στα γυναικεία θέματα: Τάσεις και προοπτικές, 27-29/11/2003, ΕΛΨΕ-Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τομέας Ψυχολογίας & Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Αθήνα.

Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Μαργαρίτης, Δ., & Κεδράκα, Κ. (2003). Διαφορές φύλου στην επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων με Μεσογειακή αναιμία. Στα πρακτικά του: 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας «Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στα γυναικεία θέματα: Τάσεις και προοπτικές», 27-29/11/2003, ΕΛΨΕ-Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τομέας Ψυχολογίας & Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2002). Σχολικός επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική: Στήριξη για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στα πρακτικά του: 4ου Ετήσιου Συνέδριου της Μονάδας Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης «Ο Εκπαιδευτικός και η Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπαίδευση», 17-19/05/2002, Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πάτρα.

Κεδράκα, Κ. (2001). Σύγχρονες εφαρμογές στον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό: τηλεδιάσκεψη. Στα πρακτικά του: 2ου Ελλαδο-Κυπριακού Συνεδρίου Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (σε CD-Rom), ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2001, Σπάρτη.