Τηλ.: +30 25510 30617

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια (Με επιτροπή κρίσης)

Κεδράκα, Κ. (2017). ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. Προφορική ανακοίνωση στο 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 24-26 Νοεμβρίου 2017. Στο: www.leadership2017.uom.gr

Κεδράκα, Κ. (2017). Η Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική στην Ελλάδα και διεθνώς. Ανακοίνωση στο Συμπόσιο: Πανεπιστημιακή Παιδαγωγική: Η ανάπτυξη μιας διαφορετικής κουλτούρας μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα: «Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα». Αθήνα, Μαράσλειο Διδασκαλείο, 23-25 Ιουνίου 2017.

Κουφάκη, Ι., Κεδράκα, Κ., Ιεροδιακόνου-Μπένου, Ι., & Σαμακουρή, Μ. (2016). «Εμείς δεν είμαστε μια οικογένεια όπως οι άλλοι»: Αποτελέσματα συνεντεύξεων με γονείς παιδιών με νευρομυϊκές παθήσεις. E-poster στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής. Αλεξανδρούπολη, 14-17 Απριλίου 2016. Συνδιοργάνωση: ΔΠΘ και Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία.

Κεδράκα, Κ., Γκοτζαρίδης, Χ., & Καλτσίδης, Χ. (2016). Συνεργασία Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πρόγραμμα mentoring και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Ανακοίνωση στο 3o Επιστημονικό Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων. Αθήνα, 26-28 Φεβρουαρίου 2016.

Κεδράκα, Κ., Γκοτζαρίδης, Χρ., & Καλτσίδης, Χρ. (2015). Το Mentoring στην εκπαίδευση Βιολόγων. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος με θέμα: «Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές», Διοργάνωση: Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος –ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2015.

Κεδράκα, Κ., Λιναρά Κ., & Μανδαλά, Ε. (2014). Επιλογές σταδιοδρομίας και επαγγελματική ικανοποίηση των Βιοεπιστημόνων που εργάζονται ως καθηγητές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, 6-8/11/2014, ΕΛΨΕ, Πάτρα.

Κεδράκα, Κ., Γκοτζαρίδης, Χρ., Καλτσίδης, Χρ., Στυλιανοπούλου, Η., & Γρηγορίου, Μ. (2014). Μοριακή Βιολογία & Γενετική: Εξελίξεις και διδακτικές εφαρμογές. Αναρτημένη ανακοίνωση στην: Επιστημονική Ημερίδα «Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στο Σχολειό», 29/11/2014, Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενήλικων.

Kedraka, K., & Kokkos, Α. (2013). Using art in adult education: an innovative method. Poster in 25th Annual EAIE Conference: «Weaving the Future of Global Partnerships- Innovation in higher education (σε CD ROM), Istanbul 10-13/09/2013, European Association of International Education. In the Proceedings of the Conference – Book of Abstracts, Also available in: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul

Κεδράκα, Κ. (2013). Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Ανακοίνωση σε Στρογγυλή Τράπεζα στο 2ο Συνέδριο «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση». Διοργάνωση: Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ), & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, 27-29/11/2013, Αθήνα.

Κεδράκα, Κ. (2008). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οριοθετώντας το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα. Παρουσίαση στην Ημερίδα: «Εκπαίδευση Ενηλίκων», 8/4/2008, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος – Παράρτημα Θράκης & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2007). Σχολείο κι Οικογένεια: μια Συμπληρωματική σχέση με την οπτική του επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρουσίαση στην Ημερίδα: «Σχέση σχολείου-Οικογένειας», 16/5/2007, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος-Παράρτημα Θράκης & Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2006α). Ομαδοποίηση κοινωνικών δεξιοτήτων που θεωρούνται σημαντικές για την είσοδο στην εργασία και τη σταδιοδρομία: Απόψεις νέων και ενηλίκων στην Ελλάδα, Παρουσίαση στην Ημερίδα: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες, 1/4/2006, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου, Αλεξανδρούπολη.

Κεδράκα, Κ. (2006β). Ζυγίζοντας τις κοινωνικές μας δεξιότητες. Εργαστήριο στην Ημερίδα: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες, 1/4/2006, Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου, Αλεξανδρούπολη.